Năm Căn (Cà Mau) triển khai Kế hoạch công tác thực hiện các Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2020

16/04/2018 | 10:48 AM

Xem với cỡ chữ

UBKT Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau) vừa sơ kết thực hiện các Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban đảng, cơ quan, ban, ngành, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Giai đoạn 2015 - 2017, UBKT Huyện ủy Năm Căn đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 45 tổ chức đảng và 20 cấp ủy viên các cấp; giám sát 25 tổ chức đảng và 16 cấp ủy viên các cấp; nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 3.472 trường hợp và thi hành kỷ luật 10 đảng viên (7 cấp ủy viên các cấp). Chủ động phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 86, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102, ngày 15-11-2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm… Phối hợp giải quyết tố cáo 4 trường hợp (kết quả: Tố sai 1 trường hợp; tố đúng và đúng một phần, có vi phạm 3 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 1 trường hợp); kiểm tra tài chính đảng 17 tổ chức đảng, qua kiểm tra phát hiện 1 tổ chức đảng vi phạm trong sử dụng kinh phí đại hội đảng bộ.

UBKT Huyện ủy cùng các cơ quan, đơn vị theo quy chế phối hợp đề ra kế hoạch công tác phối hợp giai đoạn 2018 - 2020: Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của huyện ủy, UBKT Huyện ủy; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và tổ chức thực hiện đúng tiến độ; phối hợp kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và định hướng thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng…

Khánh Hưng