Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

30/03/2020 | 09:55 AM

Xem với cỡ chữ

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới kịp thời cụ thể hóa, ban hành văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, như: Quy chế làm việc; quy định giải quyết tố cáo; quy định về tạm thời mức chi hỗ trợ cho ủy viên kiêm chức; quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ; quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng; quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; ban hành nhiều quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan…

Từ những văn bản trên, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành các biểu mẫu hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy cấp tỉnh đến cơ sở. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, tổng kết năm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy và ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nghe UBKT cấp mình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy chế làm việc. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như định hướng những nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của UBKT các cấp và tổ chức đảng cấp dưới.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp sát, đúng với tình hình thực tiễn địa phương, với nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm số lượng và chất lượng. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 11/14 UBKT cấp huyện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm là chánh thanh tra huyện và hợp nhất cơ quan UBKT - thanh tra huyện; có 299 UBKT cơ sở với tổng số 1.178 ủy viên, hầu hết được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra 2.439 tổ chức đảng, 2.989 đảng viên; giám sát 1.939 tổ chức đảng, 2.704 đảng viên; kết luận 77 tổ chức đảng, 35 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 9 đảng viên; phát hiện 5 tổ chức đảng, 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 159 tổ chức đảng, 410 đảng viên (có 210 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận tất cả đều có vi phạm, đến mức phải xử lý kỷ luật 4 tổ chức đảng, 125 đảng viên. Riêng UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 19 tổ chức đảng, 60 đảng viên (có 47 cấp ủy viên, trong đó có 10 Tỉnh ủy viên); kết luận, có 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra 1.703 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kết luận 298 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 947 tổ chức đảng, 782 đảng viên (có 410 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 3 tổ chức đảng, 59 đảng viên (có 42 cấp ủy viên), kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 tổ chức đảng, 12 đảng viên; kết quả, giữ nguyên hình thức kỷ luật 7 trường hợp (1 tổ chức đảng, 6 đảng viên), giảm hình thức 3 và xóa hình thức kỷ luật 1 trường hợp. Kiểm tra 99 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 1.367 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện có 50 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm với tổng số tiền 323 triệu đồng, đã đề nghị xuất toán, thu hồi gần 190 triệu đồng.

Cấp uỷ và UBKT các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 11 tổ chức đảng và và thi hành kỷ luật 749 đảng viên (có 203 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 505, cảnh cáo 166, cách chức 27, khai trừ ra khỏi Đảng 51 trường hợp.

Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Trong nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp huyện đã chủ động theo dõi, nắm tình hình và tiến hành kiểm tra được nhiều đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có cả cấp ủy viên cùng cấp. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, như: Chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng… Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm khi mới manh nha; xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; đồng thời, chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm để đối tượng được kiểm tra có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đẩy nhanh tiến độ việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đưa vào phục vụ nhân dân, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Ghi nhận những thành tích đạt được trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiều năm liền được UBKT Trung ương đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, UBKT Trung ương, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen.

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, sự nhận thức đúng đắn của cấp ủy, UBKT các cấp và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng, bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt chất lượng và hiệu quả.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và sự lãnh đạo, hướng dẫn của cấp ủy và UBKT cấp trên. Thường xuyên phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, tạo nhận thức đúng đắn, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng đến việc biểu dương, khen thưởng và phát huy những nhân tố tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến qua kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ UBKT các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra mẫu mực về phẩm chất đạo đức, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

Thực hiện tốt quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp UBKT; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp định hướng thông tin, dư luận, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân./.

Bài, ảnh: Lương Đức