Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

10/01/2020 | 14:41 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 9-1-2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập UBKT Đảng ủy Công an Trung ương 10-1 (1980-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Lúc đầu số lượng đảng viên còn ít, Đảng ta chưa thành lập Cơ quan kiểm tra chuyên trách nên công tác kiểm tra đều do cấp ủy và chi bộ thực hiện. Đến năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng.

Đến ngày 10-1-1980, Đảng ủy Bộ Nội vụ (nay là Đảng ủy Công an Trung ương) đã tiến hành bầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương gồm 5 đồng chí, và từ đó ngày 10-1 trở thành ngày truyền thống của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều giai đoạn cách mạng, mô hình tổ chức Cơ quan UBKT thường xuyên thay đổi, nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, kiên định hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngành Kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung công tác, hoàn thành khối lượng công việc lớn; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng; tham mưu đề xuất xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những đồng chí cán bộ cao cấp, sỹ quan cấp Tướng, cả cán bộ đương chức hoặc nghỉ hưu, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”, thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương  đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Cờ thi đua và nhiều Bằng khen; Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiều năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt năm 2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả toàn diện các mặt. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, nghiên cứu xây dựng ban hành các văn bản của Đảng, trước hết là các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp ủy đảng, UBKT các cấp để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả từ Đảng ủy Công an Trung ương tới chi bộ đảng trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo mô hình thống nhất, tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Trọng Thành