Kỷ luật Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

10/09/2019 | 13:26 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, từ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ giảng viên đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Hiếu đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập hồ sơ dự tuyển sinh đầu vào nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Việc làm của đồng chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của Nhà trường và bản thân đồng chí.

Hiền Anh