Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị

16/11/2018 | 11:42 AM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hữu Thọ, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bằng hình thức khiển trách.
Đồng chí Lê Hữu Thọ được ủy quyền giải quyết công việc của đơn vị khi Thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị điều trị bệnh. Trong thời gian này, đồng chí Thọ có các vi phạm: Trong quá trình xử lý đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đồng chí đã chủ quan, thiếu thận trọng, để lộ lọt một số thông tin nội bộ cho người không có trách nhiệm biết. Hành vi này đã vi phạm quy định về công tác bảo vệ bí mật trong Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đồng chí đã 2 lần nhận quà (trị giá 6 triệu đồng) của người có liên quan đến vụ việc. Mặc dù đồng chí không thực hiện theo đề nghị của người đưa quà và sau đó đã trả lại cho gia đình người đưa quà, nhưng việc làm này là không đúng với phương pháp của công tác kiểm tra Đảng; vi phạm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Vi phạm của đồng chí Lê Hữu Thọ đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể và cá nhân đồng chí. Đối chiếu với các điều khoản liên quan trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đồng chí Thọ phải nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, xét quá trình 38 năm công tác, kinh qua nhiều cương vị, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp đã được các cấp, các ngành ghi nhận; trong thời gian làm việc tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng chí đã nỗ lực phấn đấu, tinh thần làm việc tận tụy, cống hiến, trách nhiệm cao; vi phạm của đồng chí là lần đầu; thái độ thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm, sai phạm và hình thức kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Hữu Thọ.

P.V