Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình

06/05/2019 | 14:52 PM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình vừa thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thanh Huy đã thiếu kiểm tra, rà soát kỹ, nên đã có khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai tại xóm 4 và xóm 8 xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình.

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Huy là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PV