Kỷ luật cảnh cáo 2 lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

14/06/2018 | 10:57 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 8-6-2018, UBKT Tỉnh uỷ Bình Phước đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đồng chí: Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Trần Văn Vân, với cương vị là Chi ủy viên Chi bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chức trách; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết; chưa chủ động phối hợp trong cấp ủy, nhất là phối hợp với đồng chí Bí thư Chi bộ để tìm ra giải pháp xử lý những vấn đề có quan điểm khác nhau; trong công tác cán bộ còn chủ quan, chưa nghiên cứu kỹ các quy định, để xảy ra sai phạm, tạo dư luận không tốt.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang với cương vị là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chưa thể hiện đúng vai trò của người đứng đầu cấp ủy, để tổ chức đảng do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; thực hiện không nghiêm nghị quyết của Chi ủy, Chi bộ; chưa thể hiện hết trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy trong khi điều hành các cuộc họp và trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; việc phối hợp giữa đồng chí (vai trò Bí thư Chi bộ) với Giám đốc Sở về phương pháp lãnh đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan khi có những vấn đề phát sinh chưa được thực hiện tốt...

Đỗ Mạnh Cường

(UBKT Tỉnh uỷ Bình Phước)