Kon Tum: Chưa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên

08/04/2019 | 13:13 PM

Xem với cỡ chữ

Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Kon Tum kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng, 8 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 9 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 6 tổ chức đảng; kiểm tra 19 tổ chức đảng về thu, chi đảng phí.

Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 34 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 25, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chưa gương mẫu trong việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan; thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, nghiệm thu không đúng khối lượng dự án, dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng; làm mất vũ khí quân dụng; vi phạm quy định về bầu cử.

So với các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, số cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên của cấp ủy và UBKT các cấp quý I-2019 của Đảng bộ tỉnh Kon Tum vẫn còn ít, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế của địa phương./.

Lương Đức