Kiên Giang: Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Giám đốc Sở Công thương và cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

13/11/2018 | 14:02 PM

Xem với cỡ chữ

Cuối tháng 10-2018, sau khi xem xét kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Duy Linh Thảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ngô Công Tước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương; và Huỳnh Hữu Thái, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận:

Đồng chí Nguyễn Duy Linh Thảo có khuyết điểm, vi phạm: Trong lãnh đạo, quản lý điều hành không dân chủ, có việc áp đặt; nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hằng năm thiếu khách quan; bổ nhiệm viên chức không đủ hồ sơ, thủ tục và có trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện; không bảo lưu phụ cấp chức vụ một số tường hợp được cho thôi giữ chức vụ do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; đơn phương chấm dứt hợp đồng 2 lao động chưa đúng pháp luật; quản lý tài chính thiếu công khai, minh bạch, một số khoản chi không đúng quy định; thực hiện chưa nghiêm túc quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ và Cơ quan; ban hành văn bản xử lý một số vụ việc không đúng thẩm quyền, trái quy định.

Đồng chí Ngô Công Tước khi còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, chủ đầu tư các công trình, dự án, trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về quản lý đầu tư dự án trọng điểm của huyện U Minh Thượng giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 1-2015.

Đồng chí Huỳnh Hữu Thái trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 12-2016, được phân công nhiệm vụ kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu quản lý tài chính của Cơ quan, để xảy ra nhiều sai sót, thực hiện nghiệp vụ kế toán chưa đúng Luật Kế toán.

Những khuyết điểm, vi phạm trên của các đảng viên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan và gây dư luận xấu. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Duy Linh Thảo; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Ngô Công Tước và đồng chí Huỳnh Hữu Thái.

Hiền Anh