Khánh Hòa: Qua kiểm tra, giám sát kỷ luật 23 đảng viên trong quý I-2019

09/04/2019 | 14:04 PM

Xem với cỡ chữ

Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 9 tổ chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 2 tổ chức đảng, 42 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng, 10 đảng viên (có 8 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận tất cả tổ chức đảng, đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; giám sát 3 tổ chức đảng, 5 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 đảng viên; kiểm tra 2 tổ chức đảng về thu, nộp đảng phí và quản lý, sử dụng nguồn tài chính đảng...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh thi hành kỷ luật 23 đảng viên (có 5 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 11, cảnh cáo 5, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 5 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan hệ cá nhân người nước ngoài; lĩnh vực đất đai, nhà ở; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; chiếm dụng vốn của các hộ vay vốn mà không hoàn trả cho Ngân hàng Chính sách xã hội...

Lương Đức