Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ Bộ Ngoại giao

07/07/2020 | 12:49 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức đảng và UBKT các đảng ủy trực thuộc; qua đó giúp nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp có nhiều chuyển biến cực.

Đảng ủy Bộ kịp thời hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và công tác nhân sự của UBKT, tiến tới Đại hội Đảng bộ; giám sát 2 tổ chức đảng là Đảng ủy Ủy ban Biên giới quốc gia và Học viện Bộ Ngoại giao; xem xét, xử lý kỷ luật đối với 1 đảng viên sinh con thứ 3; giải quyết 1 đơn, thư tố cáo theo quy định.

Cấp ủy và UBKT Đảng ủy trực thuộc kiểm tra, giám sát 5 tổ chức đảng, giám sát thường xuyên 4 đảng bộ bộ phận; giám sát chuyên đề 17 chi bộ; kiểm tra 4 đảng viên; thi hành kỷ luật 6 đảng viên (4 đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình, 1 đảng viên vi phạm quy chế cơ quan đại diện, 1 đảng viên không trung thực trong bổ sung lý lịch đảng viên)./.

Phương Thúy