Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Kon Tum năm 2020

12/01/2021 | 15:29 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Kon Tum đã chủ động xây dựng, bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức đảng, đảng viên thấy được ưu điểm để phát huy, khắc phục kịp thời khuyết điểm, vi phạm, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 267 tổ chức đảng, 277 đảng viên; giám sát 162 tổ chức đảng, 207 đảng viên về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện Quy định 11, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Đồng thời, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật 1 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 7 tổ chức đảng, 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Các nhiệm vụ khác cũng được UBKT các cấp chú trọng thực hiện như: Kiểm tra 78 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 66 tổ chức đảng, 88 đảng viên; kiểm tra 13 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 68 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo 10 đảng viên, kết luận vi phạm đến mức phải và đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật 1 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 3) và 226 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 173, cảnh cáo 32, cách chức 7, khai trừ ra khỏi Đảng 14 trường hợp./.

Lương Đức