Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X của Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà

11/10/2018 | 17:17 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, 10 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra 5.214 tổ chức đảng, 9.397 đảng viên (1.432 cấp ủy viên); giám sát 1.602 tổ chức đảng, 1.544 đảng viên (396 cấp ủy viên). Kết luận 56 tổ chức đảng, 99 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 46 đảng viên.

Cùng thời gian trên, UBKT các cấp kiểm tra 118 tổ chức đảng, 661 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 308 đảng viên; kiểm tra 2.552 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 950 tổ chức đảng, 1.533 đảng viên, qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giải quyết tố cáo 6 tổ chức đảng, 241 đảng viên, qua giải quyết thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 43 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 tổ chức đảng, 47 đảng viên; kiểm tra 149 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 3.724 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, phát hiện sai phạm và kiến nghị bồi thường 18 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 20 tổ chức đảng (khiển trách 17, cảnh cáo 3) và 1.188 đảng viên (539 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 584, cảnh cáo 413, cách chức 56, khai trừ 135 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; kê khai tài sản, thu nhập...

Lương Đức