Kết quả kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

24/06/2020 | 22:11 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 34, xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân:

- Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện không đầy đủ một số quy định của Đảng; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Ủy ban nhân dân huyện và một số tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn.

- Các đồng chí: Phạm Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hà Sỹ Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chánh thanh tra huyện và Hà Chu Lệ, nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nghi Xuân, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm.

- Các đồng chí: Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Tính, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân giai đoạn 2013 - 2015, chịu trách nhiệm chung về vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí: Phạm Tiến Hưng, Hà Sỹ Hùng và Hà Chu Lệ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí: Nguyễn Hải Nam và Đặng Văn Tính, có vi phạm, khuyết điểm, tuy chưa đến mức xử lý kỷ luật nhưng phải kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời khắc phục, giải quyết những tồn đọng và những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn.

2. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh:

Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đạt được một số kết quả, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác quản lý, giáo dục đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Tuy vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát chưa được phát huy đầy đủ.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phát huy ưu điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3. Xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và một số cá nhân:

Thời gian qua, Đảng ủy, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát huy trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ số về năng lực quản lý, điều hành, mức độ hài lòng của người dân được cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có một số khuyết điểm; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực đào tạo nghề, quản lý hoạt động đối với một số đơn vị trực thuộc chưa đạt yêu cầu đề ra.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm đã được kết quả giám sát chỉ ra.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh