Huyện uỷ Phú Lộc (Thừa Thiên Huế): Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

20/11/2019 | 14:28 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 185 tổ chức đảng, 146 đảng viên; giám sát 149 tổ chức đảng, 102 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 10 tổ chức đảng, 28 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, 13 đảng viên. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy Phú Lộc đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên; sau kết luận kiểm tra đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các quy trình xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 2, cảnh cáo 3 trường hợp.

UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 91 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 139 tổ chức đảng, 121 đảng viên; qua giám sát phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đối với 3 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên. Kiểm tra 4 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 113 tổ chức đảng, 1.269 đảng viên về thu nộp, sử dụng đảng phí, phát hiện 8 tổ chức đảng, 136 đảng viên sai phạm và đã truy thu đảng phí số tiền hơn 4,7 triệu đồng.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 7 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật đối với 159 đảng viên  (có 31 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 125, cảnh cáo 22, cách chức 2, khai trừ 10 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống; lĩnh vực tài chính... Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền cho ra khỏi Đảng 6 trường hợp, xóa tên 13 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 cấp ủy viên./.

Lương Đức