Huyện ủy Cần Giờ tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

20/10/2020 | 15:20 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 20/10, Huyện ủy Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; và Kế hoạch số 57-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 2/8/2016 của Thành uỷ về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp giai đoạn 2016-2020.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến tất cả tổ chức đảng và đảng viên thông qua nhiều hình thức; chỉ đạo UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động trong xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, chủ động giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp ủy, UBKT; mở rộng giám sát chuyên đề và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên là Huyện ủy viên; xem xét (đề nghị) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; trực tiếp kiến nghị thu hồi tiền đối với cá nhân vi phạm trong công tác quản lý tài chính (với giá trị hơn 1 tỷ đồng);phục hồi các quyền lợi chính đáng có liên quan của đảng viên. Quá trình xem xét, xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục, không có trường hợp oan, sai hoặc phải thay đổi hình thức xử lý kỷ luật (từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2020, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở kiểm tra 425 lượt tổ chức đảng, 231 lượt đảng viên; giám sát 236 lượt tổ chức đảng, 247 lượt đảng viên).

UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành 83 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; trực tiếp hướng dẫn cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; vượt chỉ tiêu về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 100% tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát về thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; 100% đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng được xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng; vượt chỉ tiêu hằng năm UBKTcơ sở xếp loại tiên tiến trở lên (đạt 100%, chỉ tiêu kế hoạch là 90%).

Các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã mạnh dạn tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên; thực hiện tốt Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/2/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. Quá trình xem xét, xử lý các vụ việc bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời; trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng chiếm tỷ lệ rất thấp (1 trường hợp).

Qua kiểm tra, giám sát đã từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, quy chế làm việc được thực hiện nghiêm, góp phần củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng công tác.

UBKT Huyện ủy Cần Giờ