Huyện ủy Cần Giờ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

19/05/2020 | 15:43 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 18-5-2020, Huyện ủy Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ trao Giấy khen Ban Thường vụ Huyện ủy tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả và triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra hơn 199 lượt tổ chức đảng, 167 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 258 lượt tổ chức đảng, 272 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 42 tổ chức đảng, 77 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã xem xét, đề nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

So với nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới như: Đã chủ động tái giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát; mở rộng giám sát chuyên đề và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên là Huyện ủy viên; trực tiếp kiến nghị thu hồi tiền đối với cá nhân vi phạm trong công tác quản lý tài chính hơn 1 tỷ đồng; phục hồi các quyền lợi chính đáng của đảng viên, qua đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu trong thời gian tới phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bằng những hành động cụ thể với quyết tâm chính trị cao. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các nguồn thông tin, dư luận phản ánh liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên nhằm sớm phát hiện và xử lý kịp thời, không để sai phạm kéo dài đến mức nghiêm trọng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp, gắn công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể đồng bộ, tương xứng, kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; phấn đấu đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đạt được nhiều bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phan Lê Phượng Hằng

(UBKT Huyện ủy Cần Giờ)