Huyện Tịnh Biên (An Giang): Kỷ luật 16 đảng viên qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

02/05/2019 | 14:22 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) kiểm tra 244 tổ chức đảng, 12.626 đảng viên; giám sát 73 tổ chức đảng, 169 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

UBKT các cấp kiểm tra 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Kiểm tra 29 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 48 tổ chức đảng, 92 đảng viên. Giải quyết tố cáo 18 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Kiểm tra 25 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, sử dụng đảng phí...

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã xem xét, thi hành kỷ luật 42 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 20, cảnh cáo 15, cách chức 5, khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Phẩm chất đạo đức, lối sống; tài chính; không trung thực trong kê khai lý lịch bản thân; không làm đúng quy trình phân chia tài sản thừa kế, báo cáo sai sự thật với lãnh đạo nhằm che giấu khuyết điểm, vi phạm; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; kê khai tài sản...

Lương Đức