Huyện Núi Thành thi hành kỷ luật 26 đảng viên

02/02/2018 | 11:46 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2017, cấp ủy các cấp huyện Núi Thành (Quảng Nam) kiểm tra 44 tổ chức đảng, 42 đảng viên; giám sát 36 tổ chức đảng, 38 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng, 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 7 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên; kiểm tra 48 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 33 tổ chức đảng, 21 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 trường hợp; kiểm tra 6 tổ chức đảng trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 17, cảnh cáo 7, khai trừ 2 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu về chế độ sinh hoạt đảng, sử dụng bằng cấp, đạo đức lối sống, lấn chiếm đất rừng trái phép, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao vay mượn tiền của cán bộ dưới quyền, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình./.

Lương Đức