Huyện Đăk Glong (Đắk Nông): Kỷ luật 77 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay

20/05/2019 | 13:50 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Đăk Glong (Đắk Nông) đã kiểm tra, giám sát 173 tổ chức đảng, 532 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng và 25 đảng viên (có 9 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 12 đảng viên; kiểm tra 56 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo 11 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; kiểm tra 42 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 26 tổ chức đảng, 17 đảng viên...

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 77 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 53, cảnh cáo 15, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 6 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ gỗ trái phép; những điều đảng viên không được làm; vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai...

Lương Đức