Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”

25/06/2020 | 09:03 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 24-6-2020 tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Dự họp báo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo Hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Thành viên Ban Chỉ đạo Hội thảo; đại diện các đơn vị của Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng được Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Hội thảo đã nhận được 128 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Các bài viết tập trung vào 3 nội dung chính: (1) Nêu gương của cán bộ, đảng viên - Phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Cán bộ, đảng viên Công an nhân dân thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; (3) Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới.

Tại buổi Họp báo giới thiệu Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo có trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình; về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua.

Phương Thúy