Hội thảo khoa học Đề tài “Lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”

16/05/2018 | 10:09 AM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh vừa tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018).

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao Dự thảo báo cáo khoa học của Đề tài; đã tiếp cận dưới góc độ lịch sử Đảng, bảo đảm nguyên tắc khi nghiên cứu một vấn đề lịch sử, vận dụng các phương pháp nghiên cứu của sử học, nguồn tư liệu tin cậy có chú thích rõ ràng, phân tích được những thành tích, hạn chế và bộ máy của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Dự thảo báo cáo cần bổ sung, sửa đổi một số từ ngữ cho chính xác và điều chỉnh lại cấu trúc khi tiếp cận nghiên cứu lịch sử.

Đề tài sau khi hoàn thành sẽ là bộ tư liệu thiết thực tuyên truyền về Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Tây Ninh; có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và truyền thống để các thế hệ cán bộ kiểm tra gìn giữ và phát huy.

Huỳnh Loan

(UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh)