Hà Nam: Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

28/10/2019 | 12:07 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, sau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBKT Tỉnh ủy Hà Nam kết luận: Đồng chí Nguyễn Đức Cường không thực hiện nghiêm Kết luận số 105 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm; có biểu hiện đối phó, ngụy biện trong việc thực hiện công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy... Đồng chí Cường đã vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và thái độ thành khẩn, tự giác của đảng viên trong quá trình kiểm tra và ý thức về nhìn nhận vi phạm, trách nhiệm; UBKT Tỉnh ủy Hà Nam đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường.

Hiền Anh