Công tác kiểm tra tạo chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

13/06/2018 | 11:36 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng và 119 đảng viên, trong đó có 43 cấp uỷ viên. Kết luận các chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên và cấp mình; các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt; các cuộc kiểm tra đúng quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn. Cùng với đó, cũng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, như: Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn chưa sâu, đảng viên tham gia sinh hoạt và ghi chép chưa đầy đủ.

Sau kiểm tra có thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm thông báo kết luận và có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(Theo baoquangninh.vn)