Cao Bằng: Chú trọng kiểm tra trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên là lãnh đạo

16/01/2020 | 13:46 PM

Xem với cỡ chữ

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định bổ sung nội dung kiểm tra về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đã thành lập 4 đoàn kiểm tra 68 đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cấp ủy huyện và tương đương và cấp ủy cơ sở kiểm tra 1.219 tổ chức đảng và 1.309 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên; giám sát 399 tổ chức đảng và 914 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 78 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 374 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 17 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát 199 tổ chức đảng và 300 đảng viên; thi hành kỷ luật 47 đảng viên; giải quyết tố cáo 17 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp; kiểm tra thu, chi ngân sách 31 tổ chức đảng; kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 371 tổ chức đảng.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; đã chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm được yêu cầu kiểm điểm sâu và cam kết khắc phục; qua đó đã góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Duy Trị