Cần Thơ: Trong 5 năm kỷ luật 49 đảng viên liên quan đến tham nhũng

07/08/2018 | 15:47 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 5 năm (2013-2018), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại 7 tổ chức, đơn vị.

Cấp ủy và UBKT các cấp kiểm tra 5.417 tổ chức đảng và 56.340 đảng viên; giám sát chuyên đề 5.349  tổ chức đảng và 18.787 đảng viên, phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 537 đảng viên, trong đó có 49 đảng viên liên quan đến tham nhũng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác xử lý đơn, thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, người có hành vi tham nhũng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, các địa phương tiến hành nhanh, nghiêm túc; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác phối hợp trong phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ; việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi thực hiện còn chậm, lúng túng…

Trọng Đức