Cà Mau tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

26/03/2020 | 09:58 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh Cà Mau đã bám sát Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác đề ra, UBKT các cấp đã tăng cường công tác giám sát nắm chắc tình hình, thông tin, phản ánh về tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, suy thoái, có dấu hiệu vi phạm chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… Kịp thời tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới về công tác chuẩn bị đại hội. Kết quả năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề đối với 544 tổ chức đảng và 893 đảng viên (có 333 cấp uỷ viên). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 63 đảng viên (có 46 cấp uỷ viên); kiểm tra 212 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 142 tổ chức đảng và 134 đảng viên (có 92 cấp uỷ viên); kiểm tra thu, chi ngân sách 12 tổ chức đảng và 64 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí... Các cấp uỷ, UBKT cấp huyện thi hành kỷ luật 255 đảng viên (có 80 cấp uỷ viên các cấp), bằng các hình thức: Khiển trách 160, cảnh cáo 45, cách chức 15, khai trừ 35; trong số đảng viên bị kỷ luật có 13 trường hợp bị phạt tù, 4 trường hợp bị xử phạt hành chính.

UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tiếp đảng viên và công dân theo quy định; tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đối với tổ chức đảng, đảng viên. Trong quý I-2020, UBKT Tỉnh uỷ tiếp nhận và phân loại xử lý 22 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 8 tổ chức đảng và 18 cán bộ, đảng viên; kết quả: Không xem xét, giải quyết 5 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 4 đơn; mời làm việc hướng dẫn 13 đơn. UBKT cấp huyện và cơ sở đã giải quyết tố cáo xong 4/4 trường hợp (có 1 huyện uỷ viên, 1 đảng ủy viên cơ sở), kết luận tố đúng và đúng một phần, có vi phạm 4 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên.

UBKT các cấp tham gia nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; thẩm định nhân sự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp cấp uỷ chuẩn bị tốt nhất nhân sự cấp uỷ khoá mới và nhân sự dự kiến giới thiệu bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Khánh Hưng