Cà Mau tăng cường kiểm tra, giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới

10/07/2019 | 14:08 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp tỉnh Cà Mau tổ chức tuyên truyền được 18 cuộc cho 879 lượt đại biểu quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát 88 tổ chức đảng và 44 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nghị quyết của cấp ủy cấp trên về xây dựng nông thôn mới; công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới. UBKT cấp huyện giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng và 1 phó bí thư đảng ủy cơ sở trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Qua kiểm tra, giám sát, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp thực hiện thời gian tới, góp phần đưa phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở cơ sở vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực hơn (hiện toàn tỉnh Cà Mau có 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số xã còn lại bình quân mỗi xã đạt 13,2 tiêu chí).

Khánh Hưng