Cà Mau: Đảng viên bị kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm trước

18/09/2019 | 12:20 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 9 tháng năm 2019, UBKT các cấp tỉnh Cà Mau đã chủ động triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định. Tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra chấp hành đối với 129 tổ chức đảng và 418 đảng viên (có 129 cấp uỷ viên); trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra 6 tổ chức đảng và 3 đảng viên, kết luận 17 tổ chức đảng và 39 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm; giám sát chuyên đề 60 tổ chức đảng và 122 đảng viên (có 75 cấp uỷ viên), trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giám sát 3 tổ chức đảng và 1 đảng viên, kết quả giám sát chỉ ra 19 tổ chức đảng và 29 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm.

UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng và 41 đảng viên (có 25 cấp uỷ viên) khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 15 đảng viên so với cùng kỳ năm trước), trong đó, UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; kết luận 4 tổ chức đảng và 40 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Kiểm tra 129 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát chuyên đề đối với 77 tổ chức đảng và 76 đảng viên (có 54 cấp uỷ viên). Giải quyết và kết luận 17 trường hợp đảng viên bị tố cáo. Kiểm tra 12 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 75 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cấp uỷ và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 142 đảng viên (có 39 cấp uỷ viên, giảm 34 đảng viên so với cùng kỳ năm trước) bằng các hình thức: Khiển trách 88, cảnh cáo 25, cách chức 7, khai trừ ra khỏi Đảng 22 trường hợp. Trong đó, huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ và tương đương kỷ luật 17 đảng viên; UBKT huyện uỷ và tương đương kỷ luật 33 đảng viên; đảng uỷ cơ sở kỷ luật 27 đảng viên; chi bộ kỷ luật 65 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 10 trường hợp bị phạt tù và 1 trường hợp bị xử phạt hành chính.

Khánh Hưng