Bến Tre: Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

08/08/2018 | 09:42 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 25-7-2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre đã thi hành kỷ luật đồng chí Lê Quang Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Lê Quang Vịnh đã có những vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất; thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật của Nhà nước để các cơ quan chức năng tham mưu vi phạm trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

Hiền Anh