Đức Hòa (Long An) số lượng cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ

06/08/2018 | 12:16 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Đức Hòa (Long An) kiểm tra 120 tổ chức đảng và 58 đảng viên; giám sát chuyên đề 59 tổ chức đảng và 39 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu phạm 42 tổ chức đảng và 60 đảng viên (tăng 35 tổ chức đảng và 40 đảng viên so cùng kỳ nhiệm kỳ 2010 - 2015); kết luận đều có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên (cảnh cáo 1, khai trừ 1); kiểm tra 121 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kết luận 48,7% tổ chức đảng được kiểm tra còn những mặt hạn chế, thiếu sót; giám sát chuyên đề 70 tổ chức đảng và 51 đảng viên (tăng 39 tổ chức đảng và 30 đảng viên so cùng kỳ nhiệm kỳ trước); nhận 12 đơn tố cáo liên quan đến đảng viên, qua giải quyết có 6 đơn xin rút, còn 6 đơn liên quan đến 6 đảng viên (có 2 đảng ủy viên) đã giải quyết xong (kết luận 3 đơn tố đúng và đúng một phần, 3 đơn tố cáo sai)...

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giúp các tổ chức đảng chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, góp phần tạo được sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 38 đảng viên (9 cấp ủy viên; giảm 16 đảng viên so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước) bằng các hình thức: Khiển trách 25, cảnh cáo 8, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 2 đảng viên.

Trương Hòa Bình

(UBKT Huyện ủy Đức Hòa, Long An)