Đảng uỷ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau hoàn thành Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc

03/02/2020 | 16:07 PM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau đã thành lập 3 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng uỷ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 24 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở) theo Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 4-10-2019 về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng nhận thấy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện khá tốt công tác triển khai, quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kịp thời xây dựng Kế hoạch cụ thể hoá thực hiện, chỉ đạo công tác đại hội gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất) và các tiểu ban phục vụ đại hội (nếu có) được thực hiện đúng tiến độ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chưa phát hiện trường hợp tố cáo, khiếu nại có liên quan đến nhân sự chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết đại hội cấp mình; một số ít đồng chí cấp uỷ cơ sở chưa nghiên cứu sâu các văn bản, hướng dẫn của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên, từ đó trong chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đại hội có nơi còn lúng túng.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở, góp ý, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; đồng thời hướng dẫn Đảng bộ Sở Tư pháp (nơi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở) chuẩn bị các nội dung: Xây dựng văn kiện, phương án nhân sự, công tác tổ chức đại hội, thực hiện các văn bản có liên quan…

Khánh Hưng

(UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau)