Đảng bộ tỉnh Hà Nam thi hành kỷ luật 629 đảng viên

15/07/2019 | 13:58 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Hà Nam đã kiểm tra 1.482 tổ chức đảng và 2.179 đảng viên (có 907 là cấp ủy viên); giám sát chuyên đề đối với 1.309 tổ chức đảng và 2.128 đảng viên (có 1.076 là cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 trường hợp.    

UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 35 tổ chức đảng và 159 đảng viên; kiểm tra 1.473 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 387 tổ chức; kiểm tra công tác quản lý thu, chi ngân sách 80 tổ chức đảng; kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 1.157 tổ chức đảng và 43.783 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 tổ chức và 121 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên.  

Cũng trong thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 629 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 456; cảnh cáo 87; cách chức 13; khai trừ ra khỏi Đảng 73 trường hợp.  

Hải Hà