Đảng bộ huyện Tam Đường (Lai Châu): Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

12/02/2020 | 09:37 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Tam Đường (Lai Châu) có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 238 chi bộ trực thuộc với 2.665 đảng viên. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tam Đường luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Văn phòng cấp ủy, các ban xây dựng Đảng và cơ quan khối Nội chính huyện trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật Đảng; thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện và tổ chức triển khai thực hiện, với trọng tâm giữ ổn định tình hình chính trị cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

Đồng chí La Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tam Đường cho biết: Nhằm ngăn ngừa sai phạm trong Đảng, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nội dung tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, tài nguyên rừng; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện quy chế làm việc; việc sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát... Thông qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh; nếu cần thiết sẽ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, hoặc chuyển hồ sơ có liên quan để cơ quan pháp luật xem xét, xử lý theo quy định, qua đó góp phần xử lý triệt để các sai phạm, giúp ổn định tình hình chính trị - xã hội địa phương. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đồng thời phát huy tính hiệu quả, nhân văn của công tác kiểm tra, giám sát là sớm chỉ ra khuyết điểm, vi phạm để cán bộ, đảng viên biết, tự giác khắc phục sai phạm, tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong công tác.

Trong thời gian qua, UBKT Huyện ủy chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện sau kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát. Đơn cử như qua theo dõi, đôn đốc thực hiện sau kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phàng A Sang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Phài để vợ trồng cây thuốc phiện (19 cây) trong vườn cải gia đình, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và Luật Phòng chống ma túy (do UBKT Huyện ủy thực hiện năm 2017). Kết quả đến nay đồng chí Phàng A Sang đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, được cán bộ, đảng viên và bà con dân bản tín nhiệm tiếp tục công tác tốt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó xác định rõ nội dung đột phá, coi trọng giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 157 tổ chức đảng, 146 đảng viên; giám sát chuyên đề 148 tổ chức đảng và 103 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 178 tổ chức đảng và 1.230 đảng viên; giám sát 104 tổ chức đảng và 49 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên, qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khiển trách và hủy bỏ quyết định kết nạp đối với 1 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 104 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 78 tổ chức đảng với 452 đảng viên, qua kiểm tra đã truy thu gần 79 triệu đồng. Thi hành kỷ luật 52 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 43, cảnh cáo 5 và khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở, phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế huyện có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng lên (tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, thu nhập bình quân 24 triệu đồng/người/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, một số mô hình sản xuất phát huy hiệu quả kinh tế cao; bộ mặt đô thị, nông thôn có sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua xây dựng bản sanh - sạch - đẹp và điện chiếu sáng nông thôn (hiện tại huyện có 8/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực: Cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở luôn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, không phát sinh điểm nóng và các vấn đề dư luận bức xúc.

Cuộc sống bình yên của Bản văn hóa Lao Chải 1 (xã Khum Há, huyện Tam Đường, Lai Châu).

Cùng với việc ổn định tình hình chính trị cơ sở, huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy thế mạnh là điểm kết nối giữa trung tâm du lịch Sa Pa với các điểm du lịch của tỉnh Lai Châu như thác Tác Tình, đỉnh Putaleng, động Tiên Sơn, động Pu Sam Cáp và các bản văn hóa dân tộc: Thái, Mông, Dao, Lào, Lự… huyện Tam Đường đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Hằng năm, huyện tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như: “Ngày hội văn hóa các dân tộc”, lễ hội văn hóa Động Tiên Sơn, lễ hội té nước của dân tộc Lào, lễ hội tủ cải, nhảy lửa của dân tộc Dao, ngày hội văn hóa dân tộc Mông... Phòng Văn hóa huyện đã tổ chức tập huấn cho các hạt nhân văn nghệ, văn hóa về hát dân ca; khuyến khích, hỗ trợ các nghệ nhân chế tác các nhạc cụ dân gian của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Lự (cồng chiêng, sáo, khèn bè...); động viên các già làng truyền bá nét văn hóa cho con cháu. Khôi phục các làng nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan, rèn đúc (xã Hồ Thầu, Tả Lèng); bảo tồn nhà truyền thống của dân tộc Dao (xã Hồ Thầu); bảo tồn các nét đẹp về văn hóa đá (dân tộc Mông, Dao). Hỗ trợ người dân sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như gùi, khăn, túi thổ cẩm, ghế mây để làm quà lưu niệm phục vụ du khách. Với hướng đi đúng, sản phẩm du lịch cộng đồng đã dần trở thành nét đặc trưng của huyện Tam Đường. Đến nay, huyện Tam Đường đã xây dựng được 11 điểm thu hút khách du lịch; lượng khách lưu trú homestay ở ngày càng tăng cao. Năm 2016 mới có gần 13.000 lượt khách, thì năm 2018 lên 47.300 lượt, năm 2019 đạt con số gần 150 nghìn lượt, doanh thu ước đạt 70 tỷ đồng.

Một lớp học tại điểm trường bản Lao Chải 1 (xã Khum Há, huyện Tam Đường, Lai Châu)

Về thăm Bản Lao Chải 1 (xã Khum Há, huyện Tam Đường) đúng chính vụ gieo trồng, cả bản đều ra nương, nhưng các ngôi nhà trong bản đều rộng cửa đón khách, trước cổng đều gắn biển số nhà, ghi tên của chủ nhà, số điện thoại; dưới hiên đều kê sẵn bàn ghế, có phích nước nóng, trà, ấm chén đón chào du khách. Tự tay pha trà, thưởng thức hương trà Tam Đường thơm dịu, thư thái ngắm những chậu hoa lan và cây cảnh trong sân vườn được gia chủ chăm sóc chu đáo, tỷ mỷ cho chúng tôi một cảm giác bình yên sau những cung đường đèo, dốc vất vả. Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1 Cứ A Chu, cho biết từ bài học kinh nghiệm thành công của bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), được sự giúp đỡ của huyện, xã, dân bản Lao Chải 1 đã quyết tâm xây dựng bản xanh - sạch - đẹp, chuyển hướng đưa hoa lan trở thành cây trồng chủ lực và phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Đến nay, bản đã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi hộ đều có hơn 300 chậu lan trở lên, cả bản có hơn 15.000 chậu địa lan và hơn 7.000 giò phong lan, đã có 2 hộ làm dịch vụ homestay.

Từ những thành công bước đầu của huyện Tam Đường, của bản Lao Chải 1 cho thấy ở đâu làm tốt công tác xây dựng Đảng, cấp ủy đảng sâu sát công tác công tác kiểm tra, giám sát, nơi đó sẽ giữ được ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển/. 

Hải Hà