Đảng bộ huyện Bến Cầu (Tây Ninh) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

11/09/2019 | 13:59 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã kiểm tra 123 tổ chức đảng và 1.405 đảng viên (trong đó có 129 đồng chí là cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 271 tổ chức đảng, 96 đảng viên (trong đó 65 cấp ủy viên).

Chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 82 tổ chức đảng, 113 đảng viên (trong đó có 66 cấp ủy viên); nội dung và đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực và được dư luận quan tâm. Qua kiểm tra kết luận rõ nội dung vi phạm, xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng và công khai kết luận xử lý, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình cơ quan, đơn vị, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 141 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng 23 tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh 6 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, chi, quản lý, sử dụng đảng phí 136 tổ chức đảng…

Với việc chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên, do vậy số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện giảm nhiều so với cùng thời gian nhiệm kỳ trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 30 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 15; cảnh cáo 11; cách chức 2; khai trừ 1 trường hợp; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, bằng hình thức khiển trách./.

 Hải Hà