Đắk Nông thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 8 đảng viên

02/03/2018 | 14:03 PM

Xem với cỡ chữ

Trong tháng 2-2018, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên (khiển trách 6, cảnh cáo 2 trường hợp); trong đó, ban chấp hành đảng bộ huyện và tương đương thi hành kỷ luật 2 đảng viên, UBKT cấp huyện và tương đương kỷ luật 3 đảng viên, cấp cơ sở và chi bộ kỷ luật 3 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu, do thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất đai; những điều đảng viên không được làm...

Lương Đức