Đắk Nông: Phải thi hành kỷ luật gần ¼ đảng viên bị tố cáo

22/05/2019 | 05:45 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Đắk Nông kiểm tra 703 tổ chức đảng, 9.977 đảng viên (có 1.648 cấp ủy viên); giám sát 484 tổ chức đảng, 1.531 đảng viên (có 527 cấp ủy viên); kết luận 13 tổ chức đảng, 100 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Giải quyết khiếu nại kỷ luật 3 đảng viên…

UBKT các cấp đã kiểm tra 38 tổ chức đảng, 549 đảng viên (có 221 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 13 tổ chức đảng, 331 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 735 tổ chức đảng thực hiên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 378 tổ chức đảng, 236 đảng viên (có 128 cấp ủy viên), phát hiện 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra 42 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 375 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 47.584.079 đồng. Giải quyết tố cáo 61 đảng viên, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 27 đảng viên (chiếm gần 1/4 đảng viên bị tố cáo). Giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 2 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng (khiển trách 15, cảnh cáo 6); thi hành kỷ luật 707 đảng viên (có 230 cấp uỷ viên) bằng các hình thức: Khiển trách 473, cảnh cáo 138, cách chức 51 và khai trừ ra khỏi Đảng 45 trường hợp.

Lương Đức