Đắk Nông: Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra kịp thời tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm

16/04/2018 | 10:50 AM

Xem với cỡ chữ

Trong quý I-2018, UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông đã tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiêu biểu, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các Ban Thường vụ Huyện ủy: Tuy Đức, Đắk Glong, Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức; kiểm tra 6 đảng viên (2 tỉnh ủy viên, 1 nguyên tỉnh ủy viên, 1 giám đốc sở, 1 phó giám đốc sở và 1 phó bí thư huyện ủy) khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét thi hành kỷ luật 6 đảng viên, gồm: 1 chủ tịch UBND huyện, 2 phó giám đốc sở và tương đương, 1 ủy viên ban thường vụ huyện ủy, 1 chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 1 nguyên chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện. Thi hành kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; khiển trách nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong và Trưởng phòng Tài chính thị xã Gia Nghĩa. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015 và 1 Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT cấp huyện và tương đương, đảng ủy cơ sở, chi bộ thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 32 đảng viên (tăng 1 tổ chức đảng và 10 đảng viên so với cùng kỳ năm trước)...

Nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018, UBKT các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra kịp thời tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020; xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong việc nhận giao khoán đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT theo Chương trình hành động 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018)...

Lương Đức