Đắk Lắk: Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thi hành kỷ luật 11 đảng viên

28/02/2019 | 21:52 PM

Xem với cỡ chữ

Trong tháng 2-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Đắk Lắk kiểm tra 1 tổ chức đảng, 61 đảng viên; giám sát 5 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng, 32 đảng viên (17 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 11 đảng viên.

Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 11 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 7, cảnh cáo 1, khai trừ 3 trường hợp, do vi phạm những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cố ý làm trái...

 Lương Đức