Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

25/06/2020 | 09:05 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày (24, 25-6-2020), Đảng bộ thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lựa chọn.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung  ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng 234 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã tham dự Đại hội. Đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã nỗ lực, phấn đấu, hầu hết các mục tiêu, chương trình trọng điểm và 19/21 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả…

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của đại hội cấp trên; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả để xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại của Đảng bộ thị xã, như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế của thị xã; dịch vụ chưa có nét nổi trội, công nghiệp tăng trưởng chưa cao; sản xuất nông nghiệp manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu; năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cán bộ và tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Hương Trà tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế; thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đặc biệt, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phải xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà (khóa XIV) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Thị ủy; UBKT Thị ủy 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Lương Đức