Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2020-2025

24/07/2020 | 13:25 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày (23, 24-7-2020), Đảng bộ quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; nguyên lãnh đạo thành phố và quận qua các thời kỳ; và 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.600 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng trong quận…

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Hải Châu đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đề ra. Kinh tế quận phát triển khá; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên; việc quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có những bước phát triển tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận thật sự trong sạch, vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; mở rộng dân chủ, củng cố lòng tin, phát huy sức mạnh đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, tiếp tục xây dựng văn hóa văn minh đô thị; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an toàn xã hội, trật tự đô thị. Nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, tương xứng với vai trò quận trung tâm.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ quận Hải Châu phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tập trung làm tốt công tác quản lý quy hoạch, tái thiết và chỉnh trang đô thị. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân, nhất là trong thực hiện các chủ trương của thành phố…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu (khóa VI) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy; UBKT Quận ủy 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Lương Đức