Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/07/2020 | 08:06 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày (20,21-7-2020), Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức đại diện cho 125 tổ chức cơ sở đảng với hơn 6.685 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nhiệm kỳ đa số các tổ chức đảng sau khi được thành lập đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động người lao động, chủ doanh nghiệp chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện của đại hội; phân tích các nguyên nhân thành công và hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận thành tích Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cấp ủy làm tốt vai trò kết nối giữa các tổ chức đảng, chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực cùng Đảng bộ tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành đầu tầu kinh tế các tỉnh miền Đông Nam bộ. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ V,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí, bảo đảm cơ cấu, chất lượng với số phiếu tập trung cao.

Hải Hà