Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành (Quảng Nam) nhiệm kỳ 2020-2025

30/06/2020 | 20:05 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày (29, 30-6-2020), Đảng bộ huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam lựa chọn tổ chức rút kinh nghiệm cho khối địa phương cấp huyện.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung  ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Thường trực Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ cùng 297 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên sinh hoạt tại 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 được thực hiện thắng lợi, nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách đạt cao và chiếm tỷ trọng lớn của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đến năm 2020 đạt 80.095 tỷ đồng, tăng bình quân 10,02%/năm. Đáng chú ý, 3 nhiệm vụ đột phá huyện đã thực hiện tốt, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ (xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư). Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã; phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện Núi Thành có lợi thế sân bay, cảng biển, giao thông tương đối đồng bộ, Đảng bộ huyện cần xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chú trọng phát triển các ngành thương mại - dịch vụ, nhất là khai thác không gian biển đảo để phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phải quyết tâm xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã lựa chọn, bầu 42 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành khóa XXII. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Núi Thành khoá XXII đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện uỷ 13 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tri Ấn tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện uỷ khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu UBKT gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Lương Đức