Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

17/07/2020 | 16:21 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày (16, 17-7-2020), Đảng bộ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực thực hiện và đạt những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XVI đề ra đều đạt và vượt. Nhất là, các chương trình đột phá, đề án được thực hiện hiệu quả; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hình thành và có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính được tăng cường và đạt nhiều kết quả tốt. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng đồng thuận, mật thiết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện tốt chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Hoà Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ và nhân dân huyện Hòa Vang, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đề ra. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Hòa Vang cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị mang bản sắc riêng. Bên cạnh đó, huyện phải ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang (khóa XVII) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư; đồng chí Phạm Nam Sơn, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (khoá XVI) giữ chức danh Bí thư Huyện uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; UBKT Huyện ủy 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.

Lương Đức