Đà Nẵng: Kỷ luật khai trừ Đảng Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

08/03/2019 | 14:00 PM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Đức Anh Sơn đã có những vi phạm: Viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội (Facebook); vi phạm về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Vi phạm của đồng chí Sơn đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí đang sinh hoạt, công tác. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Đức Anh Sơn./.

Lương Đức