Chủ nhiệm kiểm tra nhiều sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác

Thứ Năm, ngày 11/04/2018 21:32

Nữ cán bộ giỏi nghề kiểm tra

Thứ Tư, ngày 20/03/2018 14:53

Nữ Chủ nhiệm giàu nghị lực

Thứ Tư, ngày 20/03/2018 14:56

Giữ nghiêm kỷ luật nhưng rất cần cả tính nhân văn

Thứ Hai, ngày 11/02/2018 16:19

Người cán bộ kiểm tra dạn dày kinh nghiệm

Thứ Năm, ngày 23/11/2017 05:02

Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một chủ nhiệm UBKT huyện ủy

Thứ Tư, ngày 31/10/2017 22:37

Nữ cán bộ kiểm tra tâm huyết, trách nhiệm

Thứ Hai, ngày 30/10/2017 03:07

Nữ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, ham học hỏi

Thứ Tư, ngày 19/09/2017 23:05

Nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tận tụy, công tâm

Thứ Hai, ngày 27/08/2017 21:57

Người cán bộ kiểm tra tận tụy, trách nhiệm

Thứ Sáu, ngày 27/07/2017 16:47