Cán bộ kiểm tra cơ sở nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23/09/2020 | 09:12 AM

Vui vì giúp được nhiều tổ chức đảng và đảng viên tiến bộ

21/08/2020 | 15:25 PM

Chủ nhiệm kiểm tra “Nói được, làm được”

28/07/2020 | 14:36 PM

Phó Chủ nhiệm UBKT nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt trọng trách được giao

17/07/2020 | 11:05 AM

Chủ nhiệm kiểm tra được cán bộ, đảng viên tin yêu

22/06/2020 | 14:34 PM

Nữ chủ nhiệm kiểm tra yêu nghề

03/06/2020 | 15:57 PM

Trăn trở của Chủ nhiệm kiểm tra

20/04/2020 | 09:55 AM

Chủ nhiệm kiểm tra khiêm tốn, nhiều sáng kiến

20/03/2020 | 07:51 AM

Cán bộ kiểm tra cơ sở Giỏi

19/02/2020 | 13:53 PM

Cán bộ kiểm tra tận tâm và bản lĩnh

19/12/2019 | 10:39 AM