Nữ Chủ nhiệm giàu nghị lực

21/03/2018 | 08:56 AM

Giữ nghiêm kỷ luật nhưng rất cần cả tính nhân văn

12/02/2018 | 10:19 AM

Người cán bộ kiểm tra dạn dày kinh nghiệm

23/11/2017 | 23:02 PM

Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một chủ nhiệm UBKT huyện ủy

01/11/2017 | 16:37 PM

Nữ cán bộ kiểm tra tâm huyết, trách nhiệm

30/10/2017 | 21:07 PM

Nữ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, ham học hỏi

20/09/2017 | 17:05 PM

Nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tận tụy, công tâm

28/08/2017 | 15:57 PM

Người cán bộ kiểm tra tận tụy, trách nhiệm

28/07/2017 | 10:47 AM

Rèn luyện trách nhiệm và bản lĩnh

27/07/2017 | 15:32 PM

Công tác kiểm tra phải đặt lợi ích của Đảng và dân lên trên

03/07/2017 | 09:20 AM