Rèn luyện trách nhiệm và bản lĩnh

27/07/2017 | 15:32 PM

Công tác kiểm tra phải đặt lợi ích của Đảng và dân lên trên

03/07/2017 | 09:20 AM

Người cán bộ kiểm tra miệng nói tay làm

03/07/2017 | 09:25 AM

Trọn đời với nghề kiểm tra

24/05/2017 | 14:44 PM

Từ một quân nhân về gắn bó với nghề kiểm tra

26/04/2017 | 14:42 PM

Ngoài tính kiên quyết, cán bộ kiểm tra phải có đức tính kiên trì

14/04/2017 | 13:40 PM

Người cán bộ kiểm tra tâm huyết với nghề

12/04/2017 | 15:13 PM

Nữ cán bộ kiểm tra yêu nghề

01/03/2017 | 15:30 PM

Người cán bộ kiểm tra tận tụy

29/11/2016 | 14:41 PM

Hết mình vì nhiệm vụ

08/11/2016 | 05:06 AM