Làm tốt việc thuyết phục nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc

05/09/2018 | 10:47 AM

Nêu cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ

01/08/2018 | 08:16 AM

Kiểm tra, thi hành kỷ luật nhiều chỉ là một khía cạnh của thành tích!

09/07/2018 | 11:05 AM

Người cán bộ Kiểm tra tâm huyết với nghề

28/06/2018 | 14:38 PM

Phó Chủ nhiệm góp sức xử lý các vấn đề nóng tại địa phương

21/06/2018 | 11:27 AM

Phát huy tốt vai trò người đứng đầu

22/05/2018 | 11:49 AM

Nữ cán bộ kiểm tra trọn đời với Đảng

02/05/2018 | 10:15 AM

Chủ nhiệm kiểm tra nhiều sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác

12/04/2018 | 15:32 PM

Nữ cán bộ giỏi nghề kiểm tra

21/03/2018 | 08:53 AM

Nữ Chủ nhiệm giàu nghị lực

21/03/2018 | 08:56 AM